Ana Sayfa

Akreditasyon kapsamımız genişledi..

IAS tarafından ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilen akreditasyon denetimleri sonucunda bentik fauna analizlerine ilaveten artık trofik durum değerlendirmesi, toplam fosfor, seki diski ve klorofil-A analizleri konusunda akredite olduk.

Ötrofikasyon nedir?

Ötrofikasyon : Su ortamında, özellikle göllerde fosfor, azot gibi besin elementlerinin artması nedeniyle başta alg olmak üzere su içi bitkilerinin artması ve dolayısıyla organik madde üretiminin aşırı artışıdır.  Bunun sonucunda gölün yüzeyinin yemyeşil olması durumu gözlenir. Ötrofikasyon sonucu göldeki tür çeşitliliği azalır. Çoğalan ipliksi algler balıkların solungaçlarını tıkar ve ölümlere neden olur. Bulanıklık artar. Anaerobik …

Trofik Durum Analizleri

Trofik Durum Analizlerini Carlson’un Trofik Durum İndeksini kullanarak gerçekleştiriyoruz.  Carlson’un trofik durum indeksi (TSI) trofik durum sınıflandırması için temel olarak alg biyo kütlesini kullanır. Alg biyo kütlesi, klorofil pigmentleri, seki derinliği ve toplam fosfor ile bağımsız olarak tahmin edilir.

English

AGFOLAB is an ISO/IEC 17025 accredited laboratory providing benthic fauna analysis located in Turkey. Since its equipment are mobile , it can provide service to all countries in the world. We have experienced aquaculture specialists and biologists in our team. We also have a strong support by experienced academicians in our team . Please contact us for …

Müşteri Memnuniyet Anket Formumuzu Doldurdunuz mu?

Hizmetlerimizle ilgili memnuniyet ya da memnuniyetsizliğinizi bile iletirseniz minnettar oluruz. ISO/IEC 17025’e göre kurduğumuz kalite yönetimimizin performansını ve hizmet kalitemizi arttırmak bu anketler bize çok sağlıklı veriler sağlayacaktır. LS-F-97 Lab Customer Satisfaction Survey

Son analizden

Özpekler Karaçam Çiftliği bentik fauna analizinden bir görüntü.

Sahilceylan çiftliğinden bir görüntü

Analizlerimiz

AGFOLAB olarak şu an itibariyle bentik fauna analizleri ve elektro kimyasal su analizlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Bentik fauna kapsamında ISO/IEC 17025 akreditasyomuzu Ocak 2017 itibariyle IAS’tan aldık . TL-739 Cert TL-739 Scope Spektrofotometrik analizleri ise dış laboratuarlara yaptırarak sonuçlarını bentik fauna raporumuza referans göstererek uyarlıyoruz.

AGFOLAB Hizmetinizde

GLOBALGAP , ASC ve MSC CoC konularında akredite olan AGFOCERT artık AGFOLAB ismi ile ISO/IEC 17025’e uygun çalışan bir laboratuar faaliyetini de başlattı.

Biz sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması için buradayız.

Biyolojik İzleme

Biyolojik izleme, insani faaliyetlerin neden olduğu çevresel değişimlerin biyolojik tepkiler yardımı ile değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Fiziksel ve kimyasal izleme su kalitesinin sadece numune alım anındaki durumu belirler, sadece analiz edilen kimyasalları tespit eder.

Biyolojik izleme analiz edilen ve edilmeyen tüm  parametrelerin kümülatif etkisini gösterir.

Su kalitesinin sucul canlıların varlığı veya yokluğu, çeşitliliği ve bolluğu gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenmesini sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Su Çerçeve Direktifi

Direktifin amacı su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kalitedeki  kötüye gidişin engellenmesidir.

Direktifin ana hedefi yerüstü tüm su kütlelerinin statülerinde kötüye gidişin engellenmesi ve 2015 yılı itibari ile tüm su kütlelerinde “iyi su durumu”na ulaşılabilmesidir. Yerüstü suları için “iyi durum”, “iyi ekolojik durum” ve “iyi kimyasal durum”a ulaşılabilmesi ile sağlanır.

Direktif  yerüstü ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, geçiş sularını ve 1 deniz miline kadar olan kıyı sularını içeren tüm su kütlelerini kapsar.

Daha fazla bilgi edinin

Bentik Fauna Analizleri

Bentik makroomurgasızlar nehirler için  gereken en uygun biyolojik kalite unsuru olarak kabul edilmektedir. Avrupalı pek çok uzman nehirde yalnızca bir organizma grubu araştırılabiliyorsa, tüm nehir tiplerinde birçok baskıya tepki verebilen bentik makroomurgasızların seçilmesini önermektedir.

Daha fazla bilgi edinin

1993’ten Beri

AGFOLAB Bentik Fauna Analizi Hizmetleri

Su ürünleri sektöründe Türkiye'de GLOBALG.A.P. Su Ürünleri , CFM, CoC , ASC Su Ürünleri ve MSC CoC akreditasyonlarını alan ilk ve tek belgelendirme firması olan AGFOCERT olarak 2016 yılı içinde gerekli çalışmaları yaparak AGFOLAB ismi ile bentik fauna analizi hizmetleri başladık. ISO / IEC 17025 akreditasyon çalışmalarımıza başladık. Bu konuda yetkin personelimiz dışında akademik bir danışman ekibi ile de işbirliği yapıyoruz.

 

riv1

Sonraki adımlar...

Burada potansiyel müşteriyi fiyat teklifi talep etmek ya da ürün kataloğunuzu dikkatle incelemek gibi eyleme götürecek en önemli noktadan söz edilmelidir.

Akreditasyon kapsamımız genişledi..

Akreditasyon kapsamımız genişledi.. IAS tarafından ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilen akreditasyon denetimleri sonucunda bentik fauna analizlerine ilaveten artık trofik durum değerlendirmesi, toplam fosfor, seki diski ve klorofil-A analizleri konusunda akredite olduk. Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon : Su ortamında, özellikle göllerde fosfor, azot gibi besin elementlerinin artması nedeniyle başta alg olmak üzere su içi bitkilerinin artması ve …

Read more

Ötrofikasyon nedir?

Akreditasyon kapsamımız genişledi.. IAS tarafından ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilen akreditasyon denetimleri sonucunda bentik fauna analizlerine ilaveten artık trofik durum değerlendirmesi, toplam fosfor, seki diski ve klorofil-A analizleri konusunda akredite olduk. Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon : Su ortamında, özellikle göllerde fosfor, azot gibi besin elementlerinin artması nedeniyle başta alg olmak üzere su içi bitkilerinin artması ve …

Read more

Trofik Durum Analizleri

Akreditasyon kapsamımız genişledi.. IAS tarafından ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilen akreditasyon denetimleri sonucunda bentik fauna analizlerine ilaveten artık trofik durum değerlendirmesi, toplam fosfor, seki diski ve klorofil-A analizleri konusunda akredite olduk. Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon : Su ortamında, özellikle göllerde fosfor, azot gibi besin elementlerinin artması nedeniyle başta alg olmak üzere su içi bitkilerinin artması ve …

Read more

English

Akreditasyon kapsamımız genişledi.. IAS tarafından ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilen akreditasyon denetimleri sonucunda bentik fauna analizlerine ilaveten artık trofik durum değerlendirmesi, toplam fosfor, seki diski ve klorofil-A analizleri konusunda akredite olduk. Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon : Su ortamında, özellikle göllerde fosfor, azot gibi besin elementlerinin artması nedeniyle başta alg olmak üzere su içi bitkilerinin artması ve …

Read more