Analizlerimiz

AGFOLAB

olarak şu an itibariyle bentik fauna analizleri ve elektro kimyasal su analizlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Bentik fauna kapsamında ISO/IEC 17025 akreditasyomuzu Ocak 2017 itibariyle IAS’tan aldık .

TL-739 Cert

TL-739 Scope

Spektrofotometrik analizleri ise dış laboratuarlara yaptırarak sonuçlarını bentik fauna raporumuza referans göstererek uyarlıyoruz.

Leave a Reply