Ötrofikasyon nedir?

Ötrofikasyon : Su ortamında, özellikle göllerde fosfor, azot gibi besin elementlerinin artması nedeniyle başta alg olmak üzere su içi bitkilerinin artması ve dolayısıyla organik madde üretiminin aşırı artışıdır.  Bunun sonucunda gölün yüzeyinin yemyeşil olması durumu gözlenir. Ötrofikasyon sonucu göldeki tür çeşitliliği azalır. Çoğalan ipliksi algler balıkların solungaçlarını tıkar ve ölümlere neden olur. Bulanıklık artar. Anaerobik (havasız ortam) şartlar gelişir ve sonuçta göl sığlaşır, bataklığa dönüşür, yaşlanır ve iyileştirme yapılmazsa ölür.

Özellikle kafes balıkçılığı yapan tesislerin balık üretimi sırasında kullandığı yemlerin azot ve fosfor içeriği üretimi yapılan balık tarafından da gelişimleri için kullanılsa da bu içeriğin önemli bir kısmı üretim yapılan su kaynağını kirletmektedir.

Biz AGFOLAB bu kapsamda trofik durum değerlendirmesi ile gölün ne oranda ötrofikasyondan etkilendiğini tespit ediyoruz. Asimilasyon kapasitesi değerlendirmesi ile ise gölün daha ne kadarlık bir fosfor içeriğini kaldıracağını modellemeye çalışıyor.

Trofik durum değerlendirmesinde toplam fosfor, klorofil-A ve seki diski ölçümleri ile gölün ne oranda ötrofiye olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Buradaki toplam fosfor analizi ile kirlenmenin ne oranda üretimde kullanılan yem ve dolayısıyla balık üretiminden kaynaklandığını analiz etmek iken bunun sonucunda oluşan yeşil-mavi alglerin oluşma derecesi klorofil-A analizi ile modellenmekte. Seki diski ile yapılan ölçüm ise aslında çıplak gözle bile büyük oranda tahmin edilen göldeki ötrofikasyonu sayısal bir sonuca bağlamak için geliştirilmiştir. Bu üç test ve analiz sonuçlarına göre her üç parametre için de trofik durum indeksleri hesaplanır.

Bir çok akredite laboratuvar bu analizleri yapabiliyor ama belli üniversite laboratuvarları dışından çoğu bu analizlerin sonuçlarının ne anlama geldiğini analizi talep edenlere raporlamıyor. AGFOLAB tarafından raporlanan Trofik Durum ve Asimilasyon Kapasitesi analizleri çiftliğin çevresel etkileri hakkında önemli detayları çiftlik yönetimine sunuyor.

Trofik Durum ve Asimilasyon Kapasitesi analizleri toplam fosfor, seki disk ve klorofil-A analizlerinin sonuçlarını çiftlik yönetimleri için daha anlaşılır ve tedbirler almaya dönük daha kullanılabilir hale getiriyor.

Leave a Reply