Return to Analizler ( Analyses)

Bentik Fauna (Benthic Fauna)

mountain-river

Bentik Fauna Analizleri

AGFOLAB olarak bentik fauna analizlerini akademik kadromuzun desteği ve ekibimizle gerçekleştiriyoruz. ISO/IEC 17025 akreditasyonumuzu Ocak 2017'de IAS'tan gerçekleştirdik.

Bentik Fauna Analizlerin Aşamaları

Arazide Yapılacaklar

1- İstasyonların belirlenmesi

2- Makroomurgasız örneklenmesi (4 farklı transekten 3er numune alınması – giriş ve çıkış suyundan)

3-Fiziko-kimyasal parametrelerin ölçülmesi (Sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, elektriksel iletkenelik ve bulanıklık)

4- Kimyasal analizler için numune alma

5- Numunelerin uygun koşullarda muhafazası

6- Makroomurgasızların dijital mikroskop altında arazide ayıklanması.

Arazi Sonrasında Yapılacaklar :

1- Numunenin teşhis için uygun kimyasallarla numune kablarına dağıtılması

2- Teşhis

3-Sayım

4- Uygun indeksin belirlenmesi (BIC, BMWP)

5- Elde edilen sayısal verilere göre indekslerin uygulanması

6- Çıkan sonuçların bilimsel yorumu

7- İstasyonların habitat ve su kalitelerinin belirlenmesi

kargi-cayi

Analiz Raporu

Analiz raporumuz

  • Giriş ve çıkış suyunda bentik örnekleme sonuçlarını
  • Elektrokimyasal su özelliklerini
  • Suyun kimyasal analiz sonuçlarını (dış bir laboratuara yaptırılan)

içermektedir.

Bentik fauna analizleri için bize telefon ve e-mail ile ulaşabilirsiniz.

Belirgin Türler (Specific Species)

Bentik Fauna Analizleri AGFOLAB olarak bentik fauna analizlerini akademik kadromuzun desteği ve ekibimizle gerçekleştiriyoruz. ISO/IEC 17025 akreditasyonumuzu Ocak 2017’de IAS’tan gerçekleştirdik. Bentik Fauna Analizlerin Aşamaları Arazide Yapılacaklar 1- İstasyonların belirlenmesi 2- Makroomurgasız örneklenmesi (4 farklı transekten 3er numune alınması – giriş ve çıkış suyundan) 3-Fiziko-kimyasal parametrelerin ölçülmesi (Sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, elektriksel iletkenelik ve bulanıklık) …