Return to Analiz Hizmetlerimiz

Elektrokimyasal Ölçümler

hachlange

Elektro Kimyasal Ölçümler

Bentik fauna analizleri gerçekleştirilirken ekibimizce hem giriş hem de çıkış suyunda pH, tuzluluk, sıcaklık, oksijen satürasyonu, iletkenlik gibi parametreler ölçülerek kaydedilir. Aynı zamanda laboratuarda gerçekleştirilecek analizler için su numunesi alınır.