Analiz Hizmetlerimiz

Bentik Fauna ( Makroomurgasız Analizi)

Bentik Fauna Analizleri AGFOLAB olarak bentik fauna analizlerini akademik kadromuzun desteği ve ekibimizle gerçekleştiriyoruz. ISO/IEC 17025 akreditasyonumuzu Ocak 2017’de IAS’tan gerçekleştirdik. Bentik Fauna Analizlerin Aşamaları Arazide Yapılacaklar 1- İstasyonların belirlenmesi 2- Makroomurgasız örneklenmesi (4 farklı transekten 3er numune alınması – giriş ve çıkış suyundan) 3-Fiziko-kimyasal parametrelerin ölçülmesi (Sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, elektriksel iletkenelik ve bulanıklık) …

Trofik Durum Analizi

Carlson’un Trofik Durum İndeksi (TSI) Trofik Durum Analizlerini Carlson’un Trofik Durum İndeksini kullanarak gerçekleştiriyoruz.  Carlson’un trofik durum indeksi (TSI) trofik durum sınıflandırması için temel olarak alg biyo kütlesini kullanır. Alg biyo kütlesi, klorofil pigmentleri, seki derinliği ve toplam fosfor ile bağımsız olarak tahmin edilir. Bu değerlerin bulunabilmesi için üretim tesisinin bulunduğu göl sütunundan örnekleme çalışmaları …

Asimilasyon Kapasitesi Analizi

Su ürünleri kafes tesisleri için gerçekleştirdiğimiz bu analiz “Özümleme Kapasitesi” olarak da isimlendirilmektedir. Uzman ekibimiz Dillon & Rigler modelini kullanarak asimilasyon kapasitesi analizini gerçekleştirmektedir. Bu analiz gerçekleştirilirken aşağıdakiler dikkate alınır. 1- Trofik durum analiz sonucu (ötrofik, mezotrofik , oligotrofik ve ultra-oligotrofik olarak sınıflandırılır.) 2-Üretim yapılan baraj gölü/gölün bütçe parametreleri 3-Çiftliğin fosfor salınımı, klorofil-A ve Secchi …

Kimyasal Laboratuar Analizleri

Laboratuarımızın kuruluş aşamasında toplam fosfor, fosfat, nitrat, nitrit ve amonyak gibi analizleri güvenilir dış laboratuarlara yaptırıyoruz.  Numune bentik örnekleme sırasında tarafımızca alınır, ilgili laboratuara gönderilir ve gelen sonuçlar bentik fauna analiz raporuna eklenir. Raporumuzun genelinde sonuçlarla ilgili yorumlar da bulunmaktadır. Çok kısa zaman içinde spektrofotometrelerimizi temin çalışmasını tamamlayacağız ve analizlerin ekibimiz tarafından gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

Elektrokimyasal Ölçümler

Elektro Kimyasal Ölçümler Bentik fauna analizleri gerçekleştirilirken ekibimizce hem giriş hem de çıkış suyunda pH, tuzluluk, sıcaklık, oksijen satürasyonu, iletkenlik gibi parametreler ölçülerek kaydedilir. Aynı zamanda laboratuarda gerçekleştirilecek analizler için su numunesi alınır.