Analizler ( Analyses)

Bentik Fauna (Benthic Fauna)

Bentik Fauna Analizleri AGFOLAB olarak bentik fauna analizlerini akademik kadromuzun desteği ve ekibimizle gerçekleştiriyoruz. ISO/IEC 17025 akreditasyonumuzu Ocak 2017’de IAS’tan gerçekleştirdik. Bentik Fauna Analizlerin Aşamaları Arazide Yapılacaklar 1- İstasyonların belirlenmesi 2- Makroomurgasız örneklenmesi (4 farklı transekten 3er numune alınması – giriş ve çıkış suyundan) 3-Fiziko-kimyasal parametrelerin ölçülmesi (Sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, elektriksel iletkenelik ve bulanıklık) …

Trofik Durum (Trophic Status)

Carlson’un Trofik Durum İndeksi (TSI) Trofik Durum Analizlerini Carlson’un Trofik Durum İndeksini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Bu analizleri Ağustos 2019’dan itibaren akredite olarak gerçekleştirmeye başladık. Carlson’un trofik durum indeksi (TSI) trofik durum sınıflandırması için temel olarak alg biyo kütlesini kullanır. Alg biyo kütlesi, klorofil pigmentleri, seki derinliği ve toplam fosfor ile bağımsız olarak tahmin edilir. Bu değerlerin …

Asimilasyon Kapasitesi (Assimilative Capacity)

Su ürünleri kafes tesisleri için gerçekleştirdiğimiz bu analiz “Özümleme Kapasitesi” olarak da isimlendirilmektedir. Uzman ekibimiz Dillon & Rigler modelini kullanarak asimilasyon kapasitesi analizini gerçekleştirmektedir. Bu analiz gerçekleştirilirken aşağıdakiler dikkate alınır. 1- Trofik durum analiz sonucu (ötrofik, mezotrofik , oligotrofik ve ultra-oligotrofik olarak sınıflandırılır.) 2-Üretim yapılan baraj gölü/gölün bütçe parametreleri 3-Çiftliğin fosfor salınımı, klorofil-A ve Secchi …

Kimyasal (Chemical)

Laboratuarımızın akredite kimyasal analizleri içinde toplam fosfor ve klorofil-A analizleri bulunuyor. Ağustos 2019’da IAS akreditasyon kapsamımız genişledi. Yeni kapsamımızda trofik durum değerlendirmesi, seki disk testi, toplam fosfor ve klorofil-A analizleri bulunuyor. Elektro Kimyasal Ölçümler Bentik fauna analizleri gerçekleştirilirken ekibimizce hem giriş hem de çıkış suyunda pH, tuzluluk, sıcaklık, oksijen satürasyonu, iletkenlik gibi parametreler ölçülerek kaydedilir. …