Return to Analizler ( Analyses)

Kimyasal (Chemical)

Laboratuarımızın akredite kimyasal analizleri içinde toplam fosfor ve klorofil-A analizleri bulunuyor.

Ağustos 2019'da IAS akreditasyon kapsamımız genişledi. Yeni kapsamımızda trofik durum değerlendirmesi, seki disk testi, toplam fosfor ve klorofil-A analizleri bulunuyor.

Elektro Kimyasal Ölçümler

Bentik fauna analizleri gerçekleştirilirken ekibimizce hem giriş hem de çıkış suyunda pH, tuzluluk, sıcaklık, oksijen satürasyonu, iletkenlik gibi parametreler ölçülerek kaydedilir. Aynı zamanda laboratuarda gerçekleştirilecek analizler için su numunesi alınır.

In August 2019, our IAS accreditation scope expanded. Our new scope includes trophic status assessment, secchi disk test, total phosphorus and chlorophyll-A analyzes.

AGFOLAB-Media (14)

Electro Chemical Measurements
During the analysis of benthic fauna, parameters such as pH, salinity, temperature, oxygen saturation and conductivity are measured and recorded in both the inlet and outlet water. At the same time, a water sample is taken for analysis in the laboratory.